Oczywistością powinno być regularne mycie okien. Unikaj stosowania żrących i ściernych środków czyszczących. Instrukcje dotyczące pielęgnacji zostaną podane przy zakupie okna oraz w naszym arkuszu informacyjnym (PDF), który po zakupie przesyłamy Państwu wraz z kompletem dokumentów gwarancyjnych.

W górę